ជីវជាតិបំប៉ន

origin:

ពងត្រីនេះសម្បូរវីតាមីនច្រើនមុខ ដូចជាជីវជាតិហ្វូសហ្វ័រ កាល់ស្យូម ម៉ាញ៉េស្យូម ហ្វ្លរីន សូដ្យូម និង ដែក។
សារជាតិនីមួយៗទាំងនេះសុទ្ធតែមានភាពចាំបាច់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ជួយថែរក្សារាងកាយឱ្យមានសុខភាពនិងសម្ផស្សល្អ។

OUR ADVICE